Plasket Bastu Medlemssida

 

 

·        Styrelse består av kassör sekreterare ordförande.
(Micke, Matti, Håkan)               

·         Inträdesavgift  2500kr

·         Årsavgift 500kr

·         Max 40 Medlemmar kölista efter det.

·        Sköts inte bastureglerna så kan uteslutning
ske ur Plaskets bastu och inträdesavgift förloras.

·         Under året kommer en hemsida www.plasket.se att skapas där regler, vad som händer, bilder och mycket mer kommer att finnas.

·         Gemensam arbetsdag 1ggr/år på hösten vid stängning av sommarvattnet.

 

          - Dokument för plasket       

 

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.plasket.se